บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ส่งพืชไปรษณีย์...ต้องมีใบกำกับ

โดย ดอกสะแบง

โลกยุคสื่อสารก้าวไกล...สังคมปัจจุบันมัก สื่อสารกันด้วยระบบอินเตอร์เน็ตเนื่องจากรวดเร็ว ทันใจ แต่ก็ จะมีปัญหาเชิงธุรกิจผู้เชื่อมต่อหากคู่ค้าไม่ซื่อสัตย์ ต่อกัน

อย่างเมื่อไม่กี่วันที่ผ่าน...มีเหตุอาชญากรรม ผู้ก่อเหตุเป็นนักศึกษา ให้การว่าทำธุรกิจค้าขายเลี้ยงชีพและเป็นทุนการศึกษาอย่างสุจริต ได้สั่งซื้อของผ่านอินเตอร์เน็ต ส่งเงินไปแล้วผู้ขายไม่ส่งสินค้ามาให้ จึง เป็นมูลให้ฉกชิงวิ่งราวปล้นจี้เพื่อหาทุน มาดำเนินธุรกิจต่อ

การซื้อขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้แพร่เข้ามาถึงธุรกิจการเกษตร เมื่อสั่งสินค้าและโอนเงินแล้ว ผู้ขายก็จะส่งของผ่านทางไปรษณีย์ให้กับลูกค้า ถ้าเป็นภายในบ้านเรากันเองก็ไม่เท่าใด แต่หากเป็นต่างประเทศแล้วก็ จะมีปัญหาตามมาบ้าง

อย่างเช่น...การส่งออกจำพวกกิ่งพันธุ์ ต้นพันธุ์พืชเพื่อปลูก (Plant intend for planting) ไปยังกลุ่มสหภาพยุโรป (EU) ผ่านทางไปรษณีย์ ส่วนใหญ่จะเป็นกิ่งและยอดลีลาวดี ต้นกล้วยไม้ แคดตัส ไม้ประดับ...ฯลฯ

ซึ่ง...สินค้าเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่มีใบรับรองปลอดศัตรูพืช (Rhytosa nitary Certificate) แนบไปด้วย แม้ว่าจะเป็นแบบย่อยๆ รายละต้นหรือสองต้น แต่หลายรายเข้ามันก็เป็นจำนวนมาก...จึงเป็นปัญหาให้ประเทศปลายทางแจ้งเตือน บ่อยๆ

...หากไม่เร่งแก้ปัญหาและผู้ค้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข การนำเข้าอย่างถูกต้อง อนาคตอาจกระทบต่อภาพลักษณ์และการส่งออกสินค้าพืชของไทยโดยรวม ได้...

คุณจิรากร โกศัยเสวี อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับ เรื่องนี้ ใน เบื้องต้นได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตรประสานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ขอความร่วมมือไปยังที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ ให้ช่วยดูแลและตรวจสอบพัสดุที่จะจัดส่งไปต่างประเทศ

หากเป็น...ต้นพันธุ์ กิ่งพันธุ์ หรือพืชที่จะปลูก ให้แนะผู้นำส่งสินค้าไปติดต่อที่ด่านตรวจพืชทุกแห่งของกรมวิชาการเกษตร เพื่อได้ตรวจสอบศัตรูพืชกักกันในพืชแต่ละชนิด และ ยื่นขอใบรับรองปลอดศัตรูพืชแนบกับวัสดุที่ส่งออก จะได้ไม่มีปัญหาในปลายทาง

“...ใบรับรองปลอดศัตรูพืช เป็นสิ่งจำเป็นในการการันตีให้ประเทศที่นำเข้าไปรู้ว่า สินค้าพันธุ์พืชนั้นมีความปลอดภัย ที่เกิดปัญหาอาจเป็นเพราะผู้ส่งไม่ทราบกฎระเบียบและเงื่อนไขการนำเข้า

...แต่บางรายที่ไม่ขอใบรับรองปลอดศัตรูพืชเพราะมองว่ามันเป็นการเพิ่มต้นทุน (ฉบับละ 100 บาท) แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับความไว้เนื้อเชื่อใจนั้นมันสูงกว่า...”

จึงอยากให้ผู้ส่งออกมีความตระหนักในการรับผิดชอบต่อปัญหา ...จัดการให้เข้าระบบอย่างถูกต้อง กินไปนานๆดีกว่าตีหัวเข้าบ้าน เพราะท้ายสุดจะพังทั้งระบบ...แล้วกอดคอกันตาย...!!!

 

ดอกสะแบง