บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดัน "หอมแดง"...สู้ตลาดอาเซียน

โดย ดอกสะแบง

หอมแดง...เมื่อไม่กี่วันมานี้มีข่าว เน่าเสีย สร้างมลภาวะ...ต้องนำไปฝังกลบ

นั่นเป็น ภาพสะท้อนมุมหนึ่งของวิกฤติสินค้าเกษตรไทย หนึ่งในมูลเหตุที่เราต้องได้รับผลกระทบ แม้จะไม่รุนแรงแบบเต็มร้อยแต่มันก็เป็นสัญญาณบอกเหตุอันตรายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ทั้งนี้เพราะ...อินโดนีเซียลดจำนวนท่าเรือนำเข้าผักและผลไม้จากเดิม 8 แห่ง ให้เหลือเพียง 4 แห่ง ซึ่งแต่ละแห่งไม่มีห้องเย็นเก็บรักษาสินค้า และการตรวจสอบสินค้าค่อนข้างละเอียดต้องใช้เวลานานกว่าปกติ

ประกอบกับมาตรการกักกันพืชในรูปผักสดที่เป็นหัวหรือกระเปาะที่เข้มงวดขึ้น โดยเฉพาะ กระเทียม หอมแดง และหอมหัวใหญ่ ซึ่ง ผู้ส่งออกต้องตัดจุกและตัดรากก่อน ทำให้หอมแดงอายุการเก็บของหอมแดงสั้นลง...เน่าเสียได้ง่าย

ที่สำคัญ....สินค้าหอมแดงไทยผลผลิตออกมาในช่วงคาบเวลาเดียวกันกับอินโดนีเซีย นอกจากจะแข่งขันในด้านการตลาดแล้ว ยังต้องแข่งขันในด้านคุณภาพ เพราะเจ้าของพื้นที่มีการพัฒนาสายพันธุ์ให้มีศักยภาพสูงขึ้น....ส่งผลกระทบต่อการที่ไทยส่งหอมแดงค่อนข้างมาก...

จึงทำให้ปริมาณการส่งออกหอมแดงเข้าอินโดนีเซียมีแนวโน้มลดลง...!!!

แนวทางในการแก้ไข...คุณจิรากร โกศัยเสวี อธิบดีกรมวิชาการเกษตร บอกว่า...ปี 2558 จะเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC จึงเตรียมการรองรับและความพร้อมในการเสริมสร้างความสามารถให้กับเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงของเรา ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการแข่งขัน...

กรมวิชาการเกษตร...ได้มีแผนเร่งคัดเลือกและจำแนกสายพันธุ์หอมแดงให้มีความชัดเจน ดำเนินการพัฒนาสายพันธุ์ใหม่เพื่อกระจายผลผลิตหอมแดงให้ออกนอกฤดู ซึ่งจะช่วยลดการนำเข้าได้ด้วย

นอกจากนั้นยังจะเร่งผลักดันแหล่งผลิตหอมแดงเข้าสู่ระบบ GAP เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย... ป้อนตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ

“...ขณะเดียวกันกรมวิชาการเกษตรยังจะเร่งศึกษาวิจัย ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์หอมแดง เพื่อเพิ่มมูลค่าและยืดอายุการเก็บสินค้า อาทิ หอมแดงเจียว หอมแดงดอง หอมแดงผง ฯลฯ...

...พร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบหอมแดงที่นำเข้าจากต่างประเทศ (การนำเข้าหอมแดงในปัจจุบันเป็นไปตาม พ.ร.บ.กักพืช 2507 ซึ่งไม่ต้องขออนุญาต แต่ผู้นำเข้าต้องแสดงใบรับรองปลอดศัตรูพืช Phytosanitary Certificate ทำให้ยากต่อการควบคุม)

โดยเฉพาะ การเปิด AEC อาจมีสินค้าตัวนี้จากประเทศที่มิใช่สมาชิกอาเซียนสวมรอยเข้ามาตีตลาดได้ อย่างเช่น จีนหรืออินเดีย ซึ่งจะต้องเข้มงวดในการตรวจสอบศัตรูพืช โรคพืช สารปนเปื้อนหรือสิ่งตกค้างอื่นๆที่มากับดิน...” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวทิ้งท้ายว่าอย่างนั้น...!!!

ดอกสะแบง