บริการข่าวไทยรัฐ

บำบัดน้ำด้วยแบคทีเรียแลคติก

โดย ดอกสะแบง

น้ำเสีย....ต้องมีค่าบีโอดีไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร จึงจะปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติได้ ตามประมวลกฎหมายฯ โรงงานอุตสาหกรรมจึงบำบัดด้วยการเติมอากาศเพื่อลดปริมาณสารอินทรีย์ แต่ก็มักจะเกิดปัญหาในการกำจัดตะกอนจุลินทรีย์ภายหลัง อีกทั้งยังสิ้นเปลืองพลังงานในการเติมอากาศ

กับ....การบำบัดแบบไร้อากาศ โดยไม่สิ้นเปลืองพลังงานในการเติมอากาศและยังได้ก๊าซชีวภาพเพื่อนำกลับมาใช้เป็นพลังงานได้อีก แต่ก็มักเกิดปัญหาหากใช้กับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เพราะมีสารอินทรีย์ในน้ำสูง จึงต้องเพิ่มขั้นตอนที่ยุ่งยากและซับซ้อน

ดร. พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ นักวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงประยุกต์ใช้ กระบวนการหมักกรดแลคติกเพื่อผลิตกรดแลค-ติกจากน้ำตาลแลคโตสในน้ำทิ้งโรงนม ในการบำบัดสารอินทรีย์ในขั้นต้น (pre-treatment) โดยใช้แบคทีเรียแลคติกสายพันธุ์ Lactobacillus casei TISTR 1500 เข้าสู่กระบวนการปรับของเสีย กระทั่ง น้ำที่ผ่านระบบสามารถนำมาใช้ต่อในภาคกสิกรรมได้อย่างลงตัว

งานวิจัยชิ้นนี้.....จึงได้รับ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลวิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาเอก) ประจำปี 2553 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2554

จากนั้น.....บริษัท แดรี่โฮม จำกัด 100/1 ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง นครราชสีมา ผู้ผลิตนมสดและผลิตภัณฑ์จากนมอินทรีย์ นำเทคโนโลยีนี้ไปพัฒนาต่อยอดใช้ภายในโรงงาน โดยติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบ micro- aerobic Sequencing Batch Reactor (micro-aerobic SBR)

แบคทีเรียแลคติก....ที่เข้าสู่กระบวนการจะเปลี่ยนน้ำตาลแลคโตสในน้ำเสียให้เป็นกรดแลคติก จนค่า pH ของน้ำเสียลดต่ำลงในระดับ 4 ถึง 5 ซึ่งน้ำนี้หากผสมกับน้ำดิบหรือน้ำชะล้างโรงงานในอัตราส่วน 1 ต่อ 2 ถึง 5 ส่วน เป็นการปรับค่า pH ให้สูงขึ้นในระดับ 6 หรือ 7 แล้วสามารถ นำไปรด หญ้ารูซี่ (Brachiaria ruziziensis) หรือ หญ้าเนเปียร์ (Pennisetum purpureum) เพื่อใช้ในการเลี้ยงโคนมต่อไป

เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียด้วยแบคทีเรียแลคติกตามกระบวนการของงานวิจัยเมื่อนำไปใช้จริง อาทิ โรงงานอุตสาหกรรมนม แดรี่โฮม แห่งนี้ทำให้ ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ในส่วนหนึ่ง คือไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้าในการเติมอากาศตลอดเวลา อีกทั้งยังเหมาะสมสำหรับโรงงานนมขนาดเล็ก ซึ่งไม่พร้อมลงทุนสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศขนาดใหญ่.....และยัง สามารถปรับระบบงานใช้กับโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆได้อีกด้วย

ผู้สนใจ.....ติดต่อขอรับคำปรึกษาได้ที่ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร.0-5394-8201...เวลาราชการ.


ดอกสะแบง