วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ข้าวโพดหวาน...ต้น 2 ฝัก

โดย ดอกสะแบง

ข้าวโพดหวาน...เป็นปัจจัยสำคัญของวัตถุดิบซึ่งป้อนเข้าสู่ อุตสาหกรรมผลิตอาหาร เพื่อเลี้ยงพลโลก จาก สถิติของ สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปว่า ตั้งแต่ปี 2547 ถึง 2554 ไทยเราทำรายได้เข้าประเทศจากการแปรรูปอาหารของข้าวโพดหวาน ปีละไม่ต่ำกว่า 6,000 ล้านบาท ถือเป็นอันดับ 1 ของโลก ทิ้งห่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน อาทิ สิงคโปร์ เวียดนาม และลาว แบบไม่เห็นฝุ่น

...แต่ก็มิใช่ว่าหนทางจะราบรื่นเท่าใดนัก ด้วยเกษตรกรและโรงงานอุตสาหกรรมอาหารต่างประสบปัญหา ผลผลิตข้าวโพดหวานต่อไร่ต่ำ เฉลี่ยราวๆ 1,500 ถึง 1,800 กิโลกรัม และ คุณภาพไม่คงที่ ผลผลิตจึงไม่ค่อยได้ตามมาตรฐานที่โรงงานอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูปกำหนด

ทั้งนี้...เนื่องจากการระบาดของโรคใบไหม้แผลใหญ่ที่มักพบได้มากในเขตภาคเหนือ และพื้นที่ที่มีอากาศร้อนชื้นเกษตรกรต้องแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ราคาที่ได้จึงไม่คุ้มกับต้นทุน บางรายจึงเลิกท่าล่าถอยหันไปปลูกพืชอื่นแทน ทำให้พื้นที่การปลูกข้าวโพดหวานลดลงอย่างต่อเนื่อง

จึง...ส่งผลกระทบโดยตรงต่อโรงงานอุตสาหกรรม เพราะวัตถุดิบมีไม่เพียงพอต่อปริมาณความต้องการ ปัญหาที่เกิดขึ้นหากปล่อยไว้ให้ลุกลาม รูปธรรมที่เกิดขึ้นอาจ สั่นคลอนตำแหน่งแชมป์โลกของไทยที่ยืนหยัดมาอย่างต่อเนื่องให้ร่วงลงก็ได้

บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด เล็งเห็นปัญหาจึงระดมมันสมองนักวิชาการดำเนินการค้นคว้าและวิจัย กระทั่ง ได้รับความสำเร็จสร้างนวัตกรรมให้กับข้าวโพดหวานไทย โดยให้ชื่อสายพันธุ์ลูกผสมนี้ว่า...ไฮ–บริกซ์ 53

คุณพาโชค พงษ์พานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด บอกกับสื่อมวลชนว่า...ข้าวโพดหวานลูกผสม ไฮ–บริกซ์ 53 ที่แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ได้รับความสำเร็จนั้นนอกจากต้านทานโรคใบไหม้แผลใหญ่ ต้านทานการหักล้ม อันเป็นปัญหาสำคัญของการปลูกข้าวโพดหวานได้แล้ว...

ยังมีความพิเศษสุดคือ...ในต้นเดียวสามารถให้ฝักสมบูรณ์ ถึง 2 ฝัก...!!!

นั่นก็หมายถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกร เป็นนวัตกรรมของวงการข้าวโพดหวานไทย ทำให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่สูงถึง 2,800 กิโลกรัม อีกทั้งคุณภาพได้มาตรฐานตรงตามที่โรงงานอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูปต้องการ ความหวาน ความนุ่ม และสีของเมล็ดเมื่อบรรจุกระป๋อง

จึงมั่นใจว่า...ข้าวโพดหวานลูกผสม ไฮ–บริกซ์ 53 จะเป็นมิติใหม่ สร้างเสริมศักยภาพให้ประเทศไทย ยังคงรักษาแชมป์บนเวทีข้าวโพดหวานโลกได้อย่างยั่งยืน...!!!

หากสนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1 ม. 13 พหลโยธิน พระพุทธบาท สระบุรี โทร. 0-3626-6508...เวลาราชการ.

 

ดอกสะแบง