บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ข้าวไทย...จิตสำนึกเด็กไทย

โดย ดอกสะแบง

เมื่อไม่กี่วันมานี้ ผมได้พูดถึง “ข้าวไทย” มีคุณภาพปลอดภัยจากสารอันตราย (สารหนู) ซึ่งก็เป็น ปัจจัยหนึ่งที่ผู้บริโภคทั่วโลกให้ความไว้วางใจต่อคุณภาพข้าวไทย...ให้ยืนหยัดอยู่บนตลาดโลกอย่างยั่งยืน

...หลายฝ่ายหลายองค์กรต่างพยายาม ปลูกฝังเด็กและเยาวชนไทยให้เกิดความตระหนักต่อการหวงแหนข้าวไทย เพื่อผดุงและสืบสานมรดกชิ้นนี้ให้เป็นอาหารเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเหล่ามวลมนุษยชาติ...และคงเป็น สินค้าเกษตรส่งออกจากแผ่นดินสยาม อยู่ในอันดับแชมป์ ต่อไป

เมื่อปี 2553...มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธาน จึงได้จับมือกับ คุณประสิทธิ ดำรงชิตานนท์ รองประธานคณะกรรมการ เครือ ซี.พี. ผู้แทน ซี.พี.อินเตอร์เทรด จัดกิจกรรม ปลูกข้าวในหัวใจเด็ก ให้เด็กได้ถ่ายทอดความรู้สึกออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรในหัวข้อ “ข้าวไทย เด็กไทย” โดยขอพระราชทานถ้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นรางวัล

โดยการแข่งขันเป็น 2 ระดับ คือ ประถม 4 ถึง 6 กับมัธยมต้น ในปีนั้นมีเด็กๆส่งข้อความเข้าประกวดจากทั่วประเทศ ราว 4 หมื่นกว่าสำนวน ปี 2554 จึงได้จัดต่ออีกเป็นครั้งที่ 2 ครั้งนี้มีผู้ส่งเรื่องเข้าประกวด 68,317 สำนวน กรรมการต้องใช้เวลาในการคัดเลือก 2 เดือนกว่าในการเฟ้นหาหัวกะทิ...แล้ว ได้มาระดับละ 15 คน

จากนั้นก็เชิญนักเรียนทั้ง 30 คนเข้ากรุงเทพฯ ในวันที่ 28 มกราคม คุณสุเมธ เหล่าโมราพร ประธานคณะผู้บริหารฯ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้พา เด็กทั้งหมดลงตะลุยลงแปลงนา ให้ได้สัมผัสถึงแก่นของชีวิตชาวนา ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี โดยมี คุณประเทือง อินทร์กัน นักวิชาการอธิบายอย่างละเอียด จากนั้นก็ไปดู โรงงานปรับปรุงคุณภาพข้าวเพื่อการส่งออกของ ซี.พี. อินเตอร์เทรด ครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำถึงปลายน้ำ...

รุ่งขึ้น 29 มกราคม...ณ ห้องประชุมศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะกรรมการจึงได้ให้เด็กเหล่านั้นเขียนเรื่องราวที่ได้สัมผัสมา ระดับประถมในหัวข้อ “ข้าวไทยสู่ครัวโลก” มัธยม “ข้าวไทยสู่พลังงานโลก”

ผู้ที่ร้อยเนื้อความชนะความรู้สึกของคณะกรรมการฯ ระดับประถมได้แก่ เด็กหญิงพรศิริ สำราญ ชั้น ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) อุทัยธานี และมัธยมได้แก่ นางสาวศิศิรา เริ่มตระกูล ชั้น ม.3 โรงเรียนราชินี กทม. ...โดย ทั้งคู่จะได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพฯ

มันเป็นความภูมิใจอย่างที่สุดที่เด็กไทยได้รู้และตระหนักถึงข้าวไทย ซึ่ง ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานในงาน บอกแก่เด็กๆที่เข้าแข่งขันในที่ประชุมว่า...

ไม่อยากให้อยู่เพียงแค่นี้...ไม่ว่าผู้ชนะ หรือรองๆลงไป อยากให้นำความรู้ความสามารถและประสบการณ์ เป็นปัจจัยร่วมทำให้สังคมไทยในวงกว้าง เกิดมรรคผลในการหวงแหนต่อ...ข้าวไทย มรดกไทย!!!


ดอกสะแบง