บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สินค้าเกษตร...ช่วยอุทกภัย...!!

โดย ดอกสะแบง

ทุ่งบางเขน...อันเป็นพื้นที่ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมักจะเรียกกันว่า “เกษตรกลางฯ”

ณ พื้นที่แห่งนี้ได้สืบสานกันมาอย่างยาวนาน เมื่อถึงวันที่ 2 กุมภา-พันธ์ของทุกปี บริเวณหน้าอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ จะมีหน่วยงานต่างๆมาวางพวงมาลา เพื่อรำลึกถึง คุณหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ คุณ พระช่วงเกษตรศิลปการ และ คุณหลวงอิงคศรีกสิการ ผู้ร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตก บ่าย เย็นค่ำ ถึงดึก นิสิตเก่าจะมาร่วมสโมสรเป็นการคืนสู่เหย้าฯ...โดยถือเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ซึ่ง...นอกจากนั้นก็จะมี การประชุมทางวิชาการ กับ งานวันเกษตรแห่งชาติ หรือ เกษตรแฟร์ โดยเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมคาบเกี่ยวไปจนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์...เป็นเวลา 9 วัน

(...ธรรมเนียมการจัดงานเกษตรแห่งชาติ จะจัดสลับกันไป ระหว่างเกษตรกลางฯกับส่วนภูมิภาค โดยใช้เกษตรกลางฯเป็นหลัก แล้วในปีต่อไปก็ออกสู่ภูมิภาค อีกปีจึงวกกลับมาเกษตรกลางฯ ซึ่งในช่วงที่จัดเกษตรแห่งชาติในส่วนภูมิภาค บริเวณเกษตรกลางฯจะว่างจึงจัดเป็นเกษตรแฟร์...ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงมีงานเกษตรแฟร์กับเกษตรแห่งชาติผลัดเปลี่ยนกันปีเว้นปี...)

ในช่วงของการจัดทั้ง 2 มหกรรมนี้ มหาวิทยาลัยจะงดการเรียนการสอน เพื่อให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การนำผลิตภัณฑ์ของนิสิตมาจำหน่ายและจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการ ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม ทำให้มหาวิทยาลัยต้องเปิด-ปิดภาคเรียนที่สองช้าไปจากเดิม เมื่อปลายปี 2554...

รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีฯจึงประกาศเลื่อนการจัดงานเกษตรแฟร์ปีนี้ออกไป แต่ การประชุมทางวิชาการ ยังคงเช่นเดิม ช่วงวันที่ 31 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี กับอาคารภมรภูมิรัตน มีหัวข้อหลักคือ “กู้วิกฤติธรรมชาติ สร้างโอกาสเกษตรไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” โดยมีหลายหลากประเด็นสุดฮิต...อาทิ

...ประมงไทยกับมหาอุทกภัย : ผลกระทบและการฟื้นฟู, 2012...หรือโลกจะแตก?, ผลการดำเนินการช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงในภาวะน้ำท่วมในประเทศไทย, ถอด แลก สู้ กู้โอกาส ด้วยศาสตร์เกษตรไทย, อุตสาหกรรมอาหารไทย ก้าวไกลใน ASEAN ฯลฯ...ทุกหัวเรื่องฟังฟรี...!!

อย่างไรก็แล้วแต่...ก็ยังจัดพื้นที่ให้นำสินค้าเพื่อให้เกษตรกรได้มีแหล่งกระจายสินค้าตามฤดูกาล จึงได้จัดงาน “เกษตรเทรดแฟร์ 2555...มหกรรมสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน” ณ บริเวณหอประชุม ในวันที่ 4 ถึง 12 กุมภาพันธ์ ช่วยเกษตรกร 14 จังหวัดที่ประสบอุทกภัย ด้วย โซนเกษตรศาสตร์รวมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม (ไม่เก็บค่าเช่าพื้นที่) ก็คือ ฟรี อีก...!!!


ดอกสะแบง