วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทำนา 1 ไร่ ได้ 1 แสน

โดย ดอกสะแบง

ทุกๆปี...กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มักจะใช้สถานที่ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ นวนคร ปทุมธานี  จัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” เป็นการประเดิมในช่วงปีใหม่  แต่ปีนี้ถูกฉกฉวยสถานที่แห่งคาบเวลาก่อนวันเด็ก จัดมหกรรม...ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง “ในหลวงรักเรา”

กิจกรรมนี้....สำนักงานพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จัดเป็นการ ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษาครบ 7 รอบ โดยเน้นวัตถุประสงค์หลักในการ เผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางด้านน้ำ ด้านการเกษตร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการจุดประกายความคิดจากสินค้า นิทรรศการ วิชาการของแผ่นดิน  สู่การเรียนรู้และการปฏิบัติ...

...เป็นการ น้อมนำเสนอแนวคิดและแนวปฏิบัติง่ายๆเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและแก้ปัญหาได้ หลังประสบวิกฤติอุทกภัย โดยจัดตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงกลางแจ้ง ซึ่งมีร้านค้าจากเครือข่ายของพิพิธภัณฑ์ กับเครือข่ายตลาดสีเขียว 100 กว่าร้าน มาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จากวิถีผลิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างหลายหลาก

พร้อมกันนั้น ก็จะ ก้าวร่วมกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ ความรู้ด้านเทคนิคการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีสรรพสิ่งอะตอมมิคนาโน มีการอบรมเข้มทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ แบบ “ตั้งใจ ตั้งหลัก ตั้งต้น ตั้งตัวใหม่ ทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน” โดยมุ่งเน้นว่า จบหลักสูตรกลับไปตั้งตัวได้ทันทีหลังน้ำท่วม...

และ การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม พลังงานทางเลือก ที่มีประโยชน์ตั้งแต่ รากหญ้าถึงระดับชาติ จากนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และปราชญ์ชาวบ้าน อันเป็นการประสานระหว่างภูมิปัญญาชาวบ้านกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้สอดคล้องเข้ากันได้อย่างลงตัว

ที่สำคัญสุดในงานคือ...วิชาของแผ่นดิน ด้วยการ ถ่ายทอดความรู้เพื่อการฟื้นฟูตนเอง ซึ่งจะมี หลากหลายศาสตร์ที่จะทำการเรียนรู้ ตั้งแต่การเกษตร ปลูกผักหลากหลายรูปแบบ ทำนาโยนกล้า เพาะเห็ดฟางตะกร้า ผลิตภัณฑ์สมุนไพรรักษาโรคผิวหนัง ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย ผลิตน้ำหมักตามชนิดธาตุของอาหารพืช สำหรับเกษตรอินทรีย์ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงจากไส้เดือนดิน ทำบ้านดินต้านภัยธรรมชาติ เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน เตาประหยัดพลังงาน โซลาร์เซลล์...ฯลฯ

การเรียนรู้เพื่อฟื้นฟูตัวเอง จัดสอนเป็นรายๆวิชาไปอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 5 ถึง 11 มกราคม 2555 ส่วนวันไหนจะสอนศาสตร์แขนงใด สอบถามได้ที่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง โทร. 08-6901-4638 หรือ E-mail : por peang_club@hotmail.com และ www.wisdomking.or.th

ส่วน...วันที่ 7 กับ 8 มกราคม อันเป็นวันเสาร์อาทิตย์ ถือว่าเป็นหัวใจของงาน จึงฉลองครบครันบันเทิงนำ ม่วนซื่นกันอย่างเต็มสูตร...เป็นการ สลายทุกข์จากอุทกภัย...!!

 

ดอกสะแบง