บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กิจกรรมนอกตำรา 02/05/53

โดย

ตั้งชื่อลูกม้าลาย...สวนสัตว์ดุสิตชวนน้องๆเที่ยวเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติฟรี โดยเยี่ยมชม ปลาแปลกที่หาดูได้ยาก เช่น ปลานิลแฝด ปลาถ้ำซึ่งเป็นปลาที่ไม่มีตา และปลาไหลมีขา การแสดงความสามารถของสุนัข การแสดงแมวน้ำ ถึงวันที่ 3 พ.ค.นี้ นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมตั้งชื่อลูกม้าลายเพศเมียและลูกม้าแคระเพศผู้ ซึ่งเป็นสมาชิกใหม่ของสวนสัตว์ดุสิต ส่งชื่อเข้าร่วมประกวดได้ทางจดหมาย หรือไปรษณียบัตร ที่สวนสัตว์ดุสิต เลขที่ 71 ถ.พระราม 5 ดุสิต กทม. 10300 วงเล็บมุมซองว่า ตั้งชื่อลูกม้าลาย, ลูกม้าแคระ หมดเขตวันที่ 31 พ.ค.นี้ สอบถามโทร. 0-2281-2000 หรือ www.dusitzoo.org

รู้เรื่องโขน...พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร จัดกิจกรรมสำหรับครอบครัวเรื่อง เรียนรู้เรื่องโขนไทย วันที่ 2 พ.ค.นี้ เวลา 09.00-15.00 น. ที่ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร มีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น ความรู้โขนเรื่องรามเกียรติ์ ซึ่งจะได้ชมหัวโขนที่มีอายุมากกว่าร้อยปี ชมห้องจัดแสดงมหรสพและการละเล่น ณ พระที่นั่งทักษิณาภิมุข ในหมู่พระวิมานวังหน้า สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่โทร.0-2224-1333, 0-2224-1402

นักคิดรุ่นจิ๋ว...โครงการฮอนด้า อาซิโม ซูเปอร์ ไอเดีย คอนเทสต์ จัดเวทีประกวดไอเดียสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ สังคม สำหรับน้องๆชั้น ป.1-6 ภายใต้หัวข้อ "พลังฝัน...สร้างสรรค์อนาคต" โดยรอบ My Dreams จะให้น้องๆที่ชอบขีดเขียน หรือคิดค้นสิ่งต่างๆ วาดภาพจินตนาการสิ่งประดิษฐ์ ที่สามารถเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวได้ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม พร้อมอธิบายรายละเอียดกลไกการทำงานและแรงบันดาลใจในการออกแบบสิ่งประดิษฐ์นั้นๆ สอบถามโทร. 0-2274-0671- 5 ต่อ 106, 107 หรือที่ www.honda-ideacontest.com รับผลงานรอบ  My  Dreams  ถึงวันที่ 15 ก.ค.นี้

ชวนน้องอ่าน ...สำนักพิมพ์แฮปปี้คิดส์ ชวนน้องอ่านหนังสือเสริมทักษะด้านอารมณ์ เรื่อง "ติ๊ดตี่ ขี้แย" เล่าเรื่องโดยมณิศา   ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ภาพโดยรติมัย หงส์วิสุทธิกุล เป็นเรื่องราวของลูกไดโนเสาร์ชื่อ "ติ๊ดตี่" เป็นเด็กเรียบร้อยอ่อนโยน แต่ขี้แยมาก จึงถูกเพื่อนๆที่เกเรรังแก  แต่ในที่สุดติ๊ดตี่หาทางแก้ปัญหาได้ ด้วยการชนะใจตัวเอง.