บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กิจกรรมนอกตำรา 23/06/56

โดย

ประกวดผลงาน...คณะกรรมการสมาคมวิสาขบูชาโลก, วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร, สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ชวนน้องๆประถมและมัธยมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการประกวดภาพถ่าย, ภาพวาด, และเรียงความ เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลกประจำปี 2556 หัวข้อ “วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก” ชิงโล่และทุนการศึกษา จากเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช น้องๆที่สนใจส่งผลงานได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. ตามวันที่ประทับตรารับไปรษณีย์ที่ศูนย์บริการข้อมูล บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เลขที่ 999 ถ.สามเสน ข.ถนนนครไชยศรี ข.ดุสิต กทม. 10300 สอบถามโทร. 0-2242-4499

รีไซเคิลช่วยโลก...โครงการ KEEP UDON TIDY รีไซเคิล เพื่อเมืองสะอาด 2013 จัดการประกวดหัวข้อ “น่านั่งกลางแจ้ง” โดยน้องๆประดิษฐ์เก้าอี้ หรือ ม้านั่ง จากวัสดุเหลือใช้ให้เป็นเก้าอี้หรือม้านั่งที่เหมาะแก่การนั่งพักผ่อนหย่อนใจแบบกลางแจ้ง ไม่จำกัดรูปทรง สามารถใช้งานได้จริง และต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทั้งแบบบุคคลหรือทีม โดยทีมละไม่เกิน 5 คน สอบถามเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.goudtown.com หรือ www.facebook.com/udtown ส่งผลงานรอบแรกเป็นเอกสารโครงงานได้ถึงวันที่31 ก.ค.นี้ สอบถามโทร. 0-2375-4111.