บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กิจกรรมนอกตำรา 08/07/55

โดย

ไม่มีอะไรไกลเกินฝัน TO BE NO.1...คณะเทคโนโลยีสื่อสาร มวลชน มทร.พระนคร (ศูนย์เทเวศร์) จัดประกวดมิวสิกวีดิโอเพลง “ไม่มีอะไรไกลเกินฝัน TO BE NO.1 ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 2 และทุนการศึกษา ระดับ ม.ปลายหรือเทียบเท่า น้องๆที่สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.mct.rmutp.ac.th หรือสมัครด้วยตนเองที่งานประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสาร มวลชน มทร.พระนคร (ศูนย์เทเวศร์) ถึงวันที่ 10 ก.ค.นี้ สอบถาม โทร.0-2282-9009-15 ต่อ 6870-1.

ประกวด ร.ร.ต้นแบบ...องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการวัฒนธรรม, การกีฬา, วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศญี่ปุ่น, องค์การยูเนสโกสำนักงานเพื่อการศึกษาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก จัดโครงการประกวดตัวอย่างปฏิบัติการที่ดีของโรงเรียนระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SEAMEO-Japan ESD Award หัวข้อ การจัดการศึกษาเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Education for Disaster Risk Reduction) โดย ร.ร.ทั้งรัฐและเอกชนที่สนใจร่วมส่งผลงานได้ถึงวันที่ 10 ส.ค.นี้ ดูรายละเอียดที่ www.seameo.org หรือโทร. 0-2391-0144 ต่อ 0.

ลดโลกร้อนด้วยมือเรา...มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับ Toyota Eco Network เครือข่ายเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน จัดกิจกรรม “งานวันลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” ปีที่ 8 เพื่อเผยแพร่ความรู้และผลกระทบจากปัญหาภาวะโลกร้อน เทคโนโลยียานยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านรูปแบบนิทรรศการ และกิจกรรมสันทนาการวันที่ 14-15 ก.ค.นี้ เวลา 10.00-20.00 น.ที่ลานพาร์คพารากอน ศูนย์การค้าสยามพารากอน.

แข่งสุนทรพจน์นักเรียน...สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต รับสมัครนักเรียนโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ ร่วมประกวดสุนทรพจน์หัวข้อ “อาเซียนก้าวไกลด้วยใจเป็นหนึ่ง” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต้ รับสมัครถึงวันที่ 10 ก.ค.นี้, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรุงเทพฯ รับสมัครถึงวันที่ 16 ก.ค. และภาคเหนือ ภาคตะวันออก รับสมัครถึงวันที่ 23 ก.ค. ขอรับใบสมัครได้ที่สถานศึกษาหรือดาวน์โหลดได้ที่ www.opec.go.th และ www.dusit.ac.th ส่งใบสมัครทางโทรสารที่ 0-2241-8375 สอบถาม โทร.09-0678-6403-6 หรือ www.facebook.com/Suntorapot