ข่าว

วิดีโอ

จาก 'กาก' มะพร้าวที่เหลือทิ้ง ประดิษฐ์สร้างชิ้นงานประติมากรรมนูนต่ำ

ภาพประติมากรรมนูนต่ำจากกากมะพร้าว.

อาหารไทยทั้งคาวหวาน ส่วนใหญ่จะใช้น้ำ กะทิ ซึ่งได้จากมะพร้าวเป็นส่วนผสมหลัก ซึ่งหลังจากที่คั้นน้ำออกมาแล้วจะเหลือ “กาก” ที่หากไม่นำไปทำเป็นอาหารสัตว์เลี้ยงหมู ใส่โคนต้นไม้ให้กลายเป็นธาตุอาหารลงสู่ดิน ก็จะถูกทิ้งให้ส่งกลิ่นเหม็นสร้างความรำคาญ


ฉะนี้...เพื่อเป็นทางเลือก อีกทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าจากของที่เหลือทิ้ง นางสาวฐิตารีย์ ตุ่นเฮ้า นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงมีแนวความคิดในการนำกากมะพร้าวมาใช้ประโยชน์ ด้วยการ ประดิษฐ์เป็นภาพประติมากรรมนูนต่ำ โดยมี อาจารย์น้ำทิพย์ ไชยสวัสดิ์ ให้คำปรึกษา

อาจารย์สุกัญญา จันทกุล หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ บอกกับทีมงาน “ทำได้ ไม่จน” ว่า...ลักษณะภาพนูนต่ำ (Bas Relief) คือผลงานที่มองได้ด้านเดียว แสดงความตื้นลึกของภาพ โดยมีความสูงต่ำเพียงเล็กน้อย เช่น ลวดลายปูนปั้นบนสถูป และลายแกะสลักต่างๆ ดังจะพบเห็นได้ตามกำแพงวัด โบสถ์ โบราณสถาน และเพื่อสร้างความแปลกใหม่ให้เข้ากับสมัยนิยม ทีมนักศึกษาจึงคิดนำของเหลือใช้อย่างกากมะพร้าวมาสร้างชิ้นงาน ซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นรูปลักษณ์ต่างๆได้ แล้วแต่จะออกแบบ  ซึ่งเป็นการนำของเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ ยังช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเรื่องของไม้ที่เคยนำมาใช้แกะภาพ

สำหรับส่วนผสม ประกอบด้วย กากมะพร้าวที่แห้งแล้ว กาวลาเท็กซ์ แป้งมันสำปะหลัง ไม้กระดาน แล็กเกอร์ กรอบชิ้นงาน ไม้ปั้น คัตเตอร์ เครื่องปั่น ภาชนะ ถ้วยตวง ส่วนขั้นตอนการทำเริ่มจากผสมตัวแป้งก่อน ด้วยการนำกากมะพร้าวแห้งนำไปบดให้ละเอียดปริมาณ 1 ½ ถ้วยตวง นำมาผสมกับแป้งมันสำปะหลัง ½ ถ้วยตวง และกาวลาเท็กซ์ ½ ถ้วยตวง นวดให้เข้ากัน

...จากนั้นนำกากมะพร้าวที่ผสมเรียบร้อยแล้ว มาเททำเป็นพื้นหลัง (Background) ให้ทั่วไม้กระดานและนำมาปั้นเพิ่มส่วนล่าง สำหรับทำเป็นพื้น (Floor) ให้สูงกว่าชั้นแรกประมาณ 2-3 เซนติเมตร เกลี่ยให้เท่ากัน ปล่อยให้แห้ง เสร็จแล้วสเกตช์ภาพตามแบบที่คิดไว้ ลงบนพื้นหลัง (Background) เสร็จแล้วนำแป้งกากมะพร้าวที่ผสมแล้วส่วนที่เหลือมาปั้นเป็นส่วนต่างๆ

โดยเริ่มปั้นจากส่วนที่อยู่ไกลก่อน ซึ่งในที่นี้จะทำเป็นบ้านในสวน ที่ประกอบด้วยต้นมะพร้าว ต้นไม้ ปั้นบ้านเรือนไทย ปั้นส่วนที่เป็นหลังคาก่อน แล้วค่อยปั้นตัวบ้าน เสาบ้าน และบันได ทุกๆขั้นตอนจะใช้ไม้กรีดเก็บรายละเอียด กระทั่งปั้นชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยทิ้งไว้ให้แห้ง และนำมาเคลือบด้วยน้ำยาเคลือบเงา นำไปใส่กรอบเป็นอันเสร็จ

สำหรับใครที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อสร้างชิ้นงานจำหน่ายในช่วงเทศกาล โดยเฉพาะปีใหม่ที่จะถึงนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 0–2281–9756–8 โทรศัพท์มือถือ 08–9484–0042 ในวันเวลาที่เหมาะสม.

เพ็ญพิชญา เตียว

7 ธ.ค. 2555 01:47 7 ธ.ค. 2555 01:53 ไทยรัฐ