วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

น้ำอ้อยหวาน...สบบง แปรรูปผลิตผลจากท้องถิ่น

...14 กุมภาพันธ์ (วันวาเลนไทน์) ที่ผ่านมา... เทศบาลตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ได้จัดงาน “...วันน้ำอ้อยหวานและของดีตำบลสบบง...” ขึ้น ณ บริเวณลานหน้า วัดสบบง

ในการนี้ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูซาง โดยการนำของ นางวิลาวัลย์ ไชยมงคล ผอ.กศน.ภูซาง ได้นำ กลุ่มอาชีพได้ส่งเสริม สนับสนุนมาออกจำหน่าย ผลผลิต...ซึ่งมีทั้งการแปรรูปจาก น้ำอ้อยสดเป็นน้ำอ้อยผง, น้ำตาลอ้อยก้อน, ขนมน้ำอ้อยผสมมะพร้าวและงา ฯลฯ

นายวิบูลย์ จิรภากรณ์ นายอำเภอภูซาง บอกว่า การเจริญเติบโตของยางพาราในพื้นที่ อ. ภูซาง ช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมา สามารถสร้างรายได้ดีโดยเฉพาะในพื้นที่ดอน ส่วนพื้นที่ลุ่มก็ยังทำนา ปลูกข้าวหอมมะลิ เป็นหลักเช่นเดิม แต่สิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านที่นี่ไม่เคยเปลี่ยน ก็คือ การรวมกลุ่มทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งตกทอดมาจากบรรพบุรุษ ไม่ว่าจะเป็น ศูนย์หัตถ-กรรมทอผ้าพื้นเมือง (ไทยลื้อ) บ้านทุ่งกล้วย ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง หรือ ผลิตภัณฑ์น้ำอ้อยหวานแห่งบ้านสบบง ต.สบบง อ.ภูซาง ซึ่งเป็น สินค้าโอทอปชื่อดังของจังหวัดพะเยา....

....ผลิตภัณฑ์น้ำอ้อยหวาน ของชุมชนบ้านสบบง มีการผลิตมาตั้งแต่ช้านาน สมัยปู่ย่าตายาย โดยจะลงมือทำหลังจากฤดูการเก็บเกี่ยวข้าว ราษฎรส่วนใหญ่ก็จะว่างจากการทำงาน จึงได้ลงมือปลูกพืชไร่ คือ...อ้อย โดยใช้สายพันธุ์ สุพรรณบุรี 50 โดยมี นายสมพน พึ่งพวก นายกเทศบาลตำบล

สบบง เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญในการสนับสนุนทั้งการรวมกลุ่ม การสนับสนุนงบประมาณ ตลอดจนการหาช่องทางการตลาด

นายสมพน พึ่งพวก นายกเทศบาลตำบลสบบง บอกว่า ช่วงแรกๆในการ ผลิตน้ำอ้อยสบบง นั้น ใช้วิธีที่ทำมากันตั้งแต่ช้านาน ได้ใช้วัว ควายช่วยในการหีบอ้อย ปัจจุบันมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เพิ่มมากขึ้น...แต่การเคี่ยวน้ำอ้อยนั้นยังคงให้วิธีแบบเดิม คือ การเคี่ยวกับเตาไฟ และใช้ชานอ้อยเป็นเชื้อเพลิง

ขั้นตอนการผลิต โดยนำอ้อยมาหีบจนได้น้ำอ้อย จึงนำไปใส่กระทะประมาณ 40 ลิตรต่อกระทะ จากนั้นจึงเคี่ยวประมาณ 2 ชั่วโมง จนเดือดและเกิดเป็นไขดำๆ หรือที่เรียกว่า ส่าอ้อย...ให้ตักออกไปเก็บไว้ เพื่อนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากนั้นก็ลงมือเคี่ยวน้ำอ้อยไปอีก ประมาณ 5–6 ชั่วโมง คอยสังเกตว่า น้ำอ้อยจะเหนียวข้น จึง ผสมเนื้อมะพร้าวแก่ขูดใส่ลงไป หรือ ผสมงาขาว,งาดำ และ ถั่วแดง ฯลฯ แล้วแต่ลูกค้ามีออเดอร์ต้องการสั่งได้...

จากนั้นจึงตักวางเป็นก้อน รอจนเย็นน้ำอ้อยก็จะจับตัวจนแข็ง แล้วนำบรรจุถุงขาย ในราคากิโลกรัมละ 50 บาท หรือจะนำไปใช้ แทนน้ำตาลในแต่ละครัวเรือน ก็เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้...

นายกสมพน ยืนยันว่า...ผลิตภัณฑ์น้ำอ้อยหวาน...ไม่มีที่ไหนอร่อย และ แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากเท่าที่สบบง ถือ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม และมีการทำกันแบบครบวงจร ทั้งน้ำอ้อยสด น้ำตาลอ้อย ผลิตภัณฑ์น้ำอ้อยหวาน ส่วนกากชานอ้อยนำมาทำเชื้อเพลิง ทุกส่วนใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดไม่มีเหลือทิ้งให้กลายเป็นขยะ...

ใครมีโอกาสแวะเวียนไป เที่ยวอำเภอภูซาง ต้องการลิ้มลอง ผลิตภัณฑ์น้ำอ้อยหวาน ผลิตภัณฑ์พื้นเมืองของชนเผ่าไทยลื้อ กริ๊งกร๊างหานายก“สมพน” ที่ 08-6183-9257 ได้ทุกวันในเวลาที่เหมาะสม.


ไชยรัตน์  ส้มฉุน

23 ก.พ. 2555 10:56 23 ก.พ. 2555 10:58 ไทยรัฐ