บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เพาะเห็ดฟางจากเตาฯ ได้ถ่านขายเป็นรายได้เสริม

น้ำส้มควันไม้และถ่านที่ได้จากการเผา.

"การผลิตไอน้ำ" เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญต่ออาชีพ "เพาะเห็ดฟาง" ซึ่งเกษตรกรโดยทั่วไป ส่วนใหญ่นิยมใช้ ไม้ฟืน ซังข้าวโพด น้ำมันเตา น้ำมันเครื่องเก่า และ ยางรถยนต์ เป็นเชื้อเพลิง แต่วัสดุเหล่านี้มัก ก่อให้เกิดมลพิษ ส่งกลิ่นเหม็นต่อชุมชน และยัง มีสารก่อมะเร็ง ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

ฉะนี้...อาจารย์ลือพงษ์ ลือนาม อาจารย์ประจำภาควิชาเทคนิคเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พัฒนา "เตาสารพัดประโยชน์" เพื่อผลิตไอน้ำสำหรับโรงเรือนเพาะเห็นขึ้น


อาจารย์ลือพงษ์และลุงสมพงษ์

อาจารย์ลือพงษ์ บอกกับ "ทำได้ ไม่จน" ว่า หนึ่งในขั้นตอนของการเพาะเห็ดฟาง จะต้องอบหัวเชื้อโรงเรือนด้วยไอน้ำ เพื่อทำให้เห็ดออกดอกมากนั้น เกษตรกรทั่วไปนิยมใช้ถังขนาด 200 ลิตร ทำเป็นหม้อต้มอบไอน้ำฆ่าเชื้อต่างๆ ในโรงเรือน หนึ่งในเชื้อเพลิงที่นิยมใช้ก็คือยางรถยนต์เก่า เนื่องจากหาซื้อง่าย ราคาถูก เป็นเชื้อเพลิงต้มน้ำ

...ทว่าจะก่อให้เกิดมลพิษต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ทางโครงการฯจึงได้พัฒนา เตาอบไอน้ำขึ้นใหม่ ภายใต้แนวคิดที่ว่า ก่อมลพิษน้อยและเกิดประโยชน์ กับเกษตรกรมากที่สุด โดยคิดพร้อมปรับรูปแบบหลายครั้งกระทั่งเป็นผลสำเร็จ เตาอบฯดังกล่าวนอกจากทำให้ สุขภาพคนในชุมชนดีขึ้น ยังช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย


เตาสารพัดประโยชน์ช่วยลดมลพิษ

...สำหรับขั้นตอนการก่อสร้าง ก็ไม่ยุ่งยากนัก เริ่มจาก นำอิฐมอญ ก่อเป็นผนังเตา ใช้ดินเหนียว หรือปูนฉาบปิดให้มิดกันไม่ให้อากาศเข้าออก ลักษณะคล้ายคลึงกับเตาเผาถ่านทั่วไป เปิดช่องด้านหน้าสำหรับบรรจุไม้ฟืน ประมาณ 100 กก. ใช้ถังน้ำขนาด 200 ลิตร สำหรับเป็นหม้อต้มน้ำวางไว้ด้านบน

ต่อท่อส่วนหัวเพื่อให้ไอน้ำออกมาสู่จุดสำหรับนึ่งหัวเชื้อ ด้านท้ายเจาะต่อท่ออีกส่วนสำหรับระบายควัน ซึ่งส่วนนี้จะได้น้ำส้มควันไม้ ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นฮอร์โมน สารไล่แมลง หรือจำหน่ายเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง ส่วนไม้ฟืนหลังจากผ่านกระบวนการเผาไหม้ในเตาจนแล้วเสร็จ จะได้ถ่านไม้ประมาณ 25 กก.ลุงสมพงษ์ ดีอาษา แกนนำกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเห็ดบ้านดงข่า ต.เกาะโพธิ์ อ.ปากพลี จ.นครนายก บอกว่า แต่ก่อนกลุ่มจะประสบปัญหามลพิษจากควัน เขม่า และกลิ่นที่เกิดขึ้นจากการอบไอน้ำ หลังจากมีโครงการฯเข้ามา จึงชวนสมาชิกเข้าร่วมโครงการ ทุกวันนี้นอกจากการเก็บเห็ดฟาง ทางกลุ่มยังมีรายได้เสริมจากการขายถ่าน และน้ำส้มควันไม้ให้กับชุมชน หลังหักต้นทุน จะมีกำไรเหลือประมาณ 1,150-1,500 บาท/เดือน

เมื่อชุมชนเข้มแข็ง ช่วยกันหาแนวทางลดต้นทุนการผลิต สร้างรายได้เสริม ความยากจนก็ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน!...

เพ็ญพิชญา เตียว