เข้าสู่หน้าพิเศษ
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐ

เทคโนโลยีสู่ห้องเรียนแห่งอนาคต

17 ก.ย. 57 06:06

ด้วยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ ครูโรงเรียนเทิงวิทยาคม จ.เชียงราย เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้นำเอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จากห้องเรียนแห่งอนาคต มาบูรณาการเข้ากับการเรียน...

ดูย้อนหลัง :