วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
บริการข่าวไทยรัฐ

สีสัน การแข่งขัน มัด ตี เป่าปี่ตอซัง

3 ธ.ค. 62 09:12

ตะลอนข่าว
จ - ศ 08.40 - 09.50 น. และ ส - อ 11.00 -11.50 น.

ไปกันที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุกันคุณผู้ชม ที่นี่เขามีโครงการดี ๆ เป็นโครงการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวและการทำขวัญข้าว ของสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เขา โดยในพิธีเปิดก็มีอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มาเป็นประธานในพิธีด้วย

ดูย้อนหลัง :

ตะลอนข่าว