วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

แพคลองคะ-เสริมอาชีพสู่ชุมชน

15 เม.ย. 61 10:18

ข่าวเช้าไทยรัฐ เสาร์-อาทิตย์
เสาร์ - อาทิตย์ 8.30 - 11.00 น.

การปลูกฝังให้ คนในชุมชนที่อาศัยร่วมกับธรรมชาติในผื้นป่า ได้เห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาตินั้น นับเป็นสิ่งจำเป็นที่ เจ้าหน้าที่อุทยานฯต้องทำหน้าที่ และทำความเข้าใจร่วมกันชุมชน อย่างที่ อุทยานฯแห่งชาติเขาสก จ.สุราฎร์ธานี ได้เปิดโอกาสให้คนในชุมชน เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันอนุรักษ์ผื้นป่า ติดตามจากรายงาน