วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ยกน้ำหนักตั้งกฎ ผู้บริหารต้องไม่แก่

12 มี.ค. 61 12:38

ข่าวเที่ยงไทยรัฐ
วันจันทร์ - ศุกร์ 11.30 - 12.45 น.

สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 โดยมีวาระสำคัญคือ การปรับข้อบังคับสมาคม เกี่ยวกับอายุของผู้บริหารที่จะต้องไม่เกิน 80 ปี และกำหนดให้ในปี พ.ศ.2571 อายุผู้บริหาร จะต้องลดลงเหลือไม่เกิน 70 ปี ทั้งนี้เพื่อต้องการสร้างคนรุ่นใหม่ เข้ามารับงานบริหารต่อ

ดูย้อนหลัง :

ข่าวเที่ยงไทยรัฐ