วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ
Thailand Web Stat

4วันคุมประพฤตินักดื่มนับสองพันราย

2 ม.ค. 61 09:06

ข่าวเช้าไทยรัฐ วันหยุด
08:30 - 10:45

แม้ว่าในปีนี้หลายฝ่ายจะพอใจที่ตัวเลขผู้ประสบอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเจ็ดวันอันตรายจะลดลง แต่ยังคงพบว่าผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะยังคงดื่มแล้วขับจนถูกศาลสั่งคุมประพฤติไปแล้วมากถึงสองพันกว่าคดี