วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ผจญภัยเขาวงกตทุ่งข้าวโพด

9 พ.ย. 60 12:20

ข่าวเที่ยงไทยรัฐ
วันจันทร์ - ศุกร์ 11.30 - 12.45 น.

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดโครงการต้นแบบท่องเที่ยวเพื่อเกษตรยั่งยืน Amazing Green : A'Maze 2017 ที่เปลี่ยนพื้นที่ทางการเกษตรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ดึงนักท่องเที่ยวเดินทางไปยังพื้นที่เพาะปลูก เพื่อกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

ดูย้อนหลัง :

ข่าวเที่ยงไทยรัฐ