วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ
Thailand Web Stat

สานต่อโครงการฝนหลวง

25 ต.ค. 60 12:15

ส่งใจสู่ฟ้าอาลัยพ่อ
ทุกวัน เวลา 06.00 - 23.00 น.

นักบินฝนหลวงยังคงปฏิบัติภารสร้างหยาดฝนเป็นน้ำต้นทุนให้ประชาชน ตามโครงการพระราชดำริฝนหลวง ของในหลวงรัชการที่ 9 เพื่อสานต่อโครงของพระองค์ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ซึ่งจะยังคงยึดตามพระราชปณิทานของพระองค์สืบไป ติดตามจากรายงาน