วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ
Thailand Web Stat

หลักไคเซ็นเพิ่มรายได้ชุมชน

13 ก.ย. 60 12:25

ข่าวเที่ยงไทยรัฐ
วันจันทร์ - ศุกร์ 11.30 - 12.45 น.

ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่จากประเทศญี่ปุ่น ที่เข้ามาประกอบธุรกิจในไทยยาวนาน ถ่ายทอดหลักในการดำเนินธุรกิจแบบ “ไคเซน” ช่วยลดความเสียหายของสินค้า ทำให้วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดขอนแก่น มีรายได้เพิ่มขึ้นและอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน ติดตามจากรายงาน คุณเขมิกา พรมพันใจ

ดูย้อนหลัง :

ข่าวเที่ยงไทยรัฐ