วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563
บริการข่าวไทยรัฐ

รากฐานชาวนครราชสีมา

30 ม.ค. 58 19:48

จังหวัดนครราชสีมา มีฐานะเป็นหัวเมืองตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ถือเป็นรากฐานสำคัญ ที่บ่งบอกความเจริญรุ่งเรือง นอกจากจะเป็นเมืองหน้าด่านป้องกันข้าศึกแล้ว ยังเป็นศูนย์กลางการค้าขาย พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง จนถึงปัจจุบัน..

ดูย้อนหลัง :