thairath.co.th
วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประเภทโฆษณาสี่สี
(บาท/คอลัมน์นิ้ว)
ขาวดำ
(บาท/คอลัมน์นิ้ว)
Extra3,850.--
ปกหลัง3,200.--
Display3,000.-1,600.-
Fixed *3,500.-2,600.-
ย่อย-1,600.-

หมายเหตุ : * โฆษณา Fixed เฉพาะหน้าตรงข้ามสตรี และหน้าตรงข้ามบันเทิงทีวี ราคา 3,850.-บาท/คอลัมน์นิ้ว

ประเภทลูกค้าส่วนลด (%)
Agency3%
Direct3%

หมายเหตุ : ลูกค้าใหม่ทุกรายจะได้รับส่วนลด 3%

ค่าเปลี่ยนเพลทราคา (บาท)
โฆษณาสี่สี14,400.-
โฆษณาสามสี10,800.-
โฆษณาสองสี7,200.-
โฆษณาหนึ่งสี3,600.-
โฆษณาขาวดำ3,600.-

หมายเหตุ : ค่าเปลี่ยนเพลท (ทุกรายการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

การปรู๊ฟแบบในครั้งแรกจะไม่เสียค่าใช้จ่าย หากมีการแก้ไขและต้องการดูปรู๊ฟใหม่ ตั้งแต่ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป (โดยขอนำปรู๊ฟออกจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ) จะมีค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

ค่าปรู๊ฟสี่สี

ขนาดโฆษณาราคา (บาท)
24 X 20"2,000.-
12 X 20"1,000.-
12 X 10"500.-
8 X 15"500.-
6 X 10"300.-
12 X 5"300.-

หมายเหตุ : โฆษณาขนาดต่ำกว่า 60 คอลัมน์นิ้วลงไปคิดราคา 200.- บาท

ค่าปรู๊ฟขาวดำ

ขนาดโฆษณาราคา (บาท)
24 X 20"1,000.-
12 X 20"500.-
12 X 10"300.-
8 X 15"300.-
6 X 10"200.-
12 X 5"200.-

หมายเหตุ : กรณีที่แบบโฆษณามีขนาดใหญ่กว่าขนาดโฆษณามาตรฐานที่ระบุไว้ข้างต้น ให้ใช้อัตราค่าปรู๊ฟแบบในลำดับที่ใหญ่กว่าถัดขึ้นไป