thairath.co.th
วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประเภทโฆษณา สี่สี
(บาท/คอลัมน์นิ้ว)
ขาวดำ
(บาท/คอลัมน์นิ้ว)
Extra 3,850.- -
ปกหลัง 3,200.- -
Display 3,000.- 1,600.-
Fixed * 3,500.- 2,600.-
ย่อย - 1,600.-

หมายเหตุ : * โฆษณา Fixed เฉพาะหน้าตรงข้ามสตรี และหน้าตรงข้ามบันเทิงทีวี ราคา 3,850.-บาท/คอลัมน์นิ้ว

ประเภทลูกค้า ส่วนลด (%)
Agency 3%
Direct 3%

หมายเหตุ : ลูกค้าใหม่ทุกรายจะได้รับส่วนลด 3%

ค่าเปลี่ยนเพลท ราคา (บาท)
โฆษณาสี่สี 14,400.-
โฆษณาสามสี 10,800.-
โฆษณาสองสี 7,200.-
โฆษณาหนึ่งสี 3,600.-
โฆษณาขาวดำ 3,600.-

หมายเหตุ : ค่าเปลี่ยนเพลท (ทุกรายการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

การปรู๊ฟแบบในครั้งแรกจะไม่เสียค่าใช้จ่าย หากมีการแก้ไขและต้องการดูปรู๊ฟใหม่ ตั้งแต่ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป (โดยขอนำปรู๊ฟออกจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ) จะมีค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

ค่าปรู๊ฟสี่สี

ขนาดโฆษณา ราคา (บาท)
24 X 20" 2,000.-
12 X 20" 1,000.-
12 X 10" 500.-
8 X 15" 500.-
6 X 10" 300.-
12 X 5" 300.-

หมายเหตุ : โฆษณาขนาดต่ำกว่า 60 คอลัมน์นิ้วลงไปคิดราคา 200.- บาท

ค่าปรู๊ฟขาวดำ

ขนาดโฆษณา ราคา (บาท)
24 X 20" 1,000.-
12 X 20" 500.-
12 X 10" 300.-
8 X 15" 300.-
6 X 10" 200.-
12 X 5" 200.-

หมายเหตุ : กรณีที่แบบโฆษณามีขนาดใหญ่กว่าขนาดโฆษณามาตรฐานที่ระบุไว้ข้างต้น ให้ใช้อัตราค่าปรู๊ฟแบบในลำดับที่ใหญ่กว่าถัดขึ้นไป