คลิปข่าวคลิปฮอตคลิปด่วนคลิปร้อนข่าวดาราข่าวบันเทิงข่าวล่าสุดข่าววันนี้ข่าวด่วนข่าวร้อนข่าวเด่นวันนี้ไทยรัฐข่าวข่าวการเมืองข่าวการเมืองวันนี้ข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐthairathข่าวเด่นวันนี้ข่าวร้อนข่าวด่วนข่าวล่าสุดคอลัมน์การเมืองกิจกรรม
วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รับโชคกับไทยรัฐ รีเทิร์น

โดย ไทยรัฐออนไลน์ 16 พ.ค. 2560 07:45

กติกาและเงื่อนไขการรับรางวัล

1.ผู้ร่วมกิจกรรมคือบุคคลทั่วไปที่มีภูมิลำเนาอยู่ทุกจังหวัด 

ยกเว้นกรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี 

เเละผู้ร่วมกิจกรรมสามารถส่งข้อมูลมาตามช่องทางดังต่อไปนี้


ช่องทางที่ 1 กรอกข้อมูลลงบนสติกเกอร์ใส่ซองติดแสตมป์ส่งมาที่ บริษัท วัชรพล จำกัด (นสพ.ไทยรัฐ) เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 และวงเล็บมุมซองว่า “รับโชคกับไทยรัฐ”


ช่องทางที่ 2 กรอกข้อมูลโดยมีหมายเลขฉบับ นสพ. ผ่านระบบออนไลน์ที่ http://newspaper.thairath.co.th/memostickหรือที่ Link QR Code


2. ทางบริษัทฯ จะนำข้อมูลที่ผู้ร่วมกิจกรรมส่งเข้ามายังบริษัทฯ ด้วยวิธีทางจดหมายนั้น โดยจะนำสติกเกอร์ที่อยู่ในซองจดหมายมาทำการเปิด และนำข้อมูลที่ผู้ร่วมกิจกรรมกรอกมาคีย์ลงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อจัดเก็บข้อมูลในแต่ละรายชื่อ เมื่อบริษัทฯ ทำการจัดเก็บข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์ครบหมดแล้ว จะนำข้อมูลรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมทั้ง 2 ช่องทางมารวมกัน เพื่อทำการพิมพ์ชื่อ ชื่อสกุล ลงบนกระดาษตัดเป็นชิ้นส่วนเพื่อนำมารวมจับรางวัลหาผู้โชคดีต่อไป โดย 1 รายชื่อถือเป็น 1 สิทธิเท่านั้น
3. สำหรับผู้ที่กรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์จะต้องมีสติกเกอร์ร่วมกิจกรรมมายืนยันในกรณีที่ได้รับรางวัล
4. ขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลกับผู้ร่วมกิจกรรมที่กรอกข้อมูลครบถ้วน และถูกต้องเท่านั้น
5. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องมีหลักฐานยืนยันได้ว่าเป็นผู้ที่พักอาศัยอยู่ในเขตจังหวัดดังกล่าว
6. กิจกรรมนี้จัดเฉพาะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกรอบ 1 และ 2 ดาวในรอบเช้า ที่จำหน่ายในเขตจังหวัดที่ร่วมกิจกรรมนี้เท่านั้น
7. ผู้รับรางวัลต้องมาติดต่อรับรางวัลภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศผล หากไม่มารับรางวัลภายในกำหนดถือว่าสละสิทธิ์และจะมอบรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรสาธารณกุศลหรือหน่วยงานราชการเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป
8. จับรางวัล ณ บริษัท วัชรพล จำกัด อาคาร 12 ชั้น 10 เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ระยะเวลาการร่วมกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต โดยมีการจับรางวัลเพียง 1 ครั้งเท่านั้น ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 16.00 น. หมดเขตการส่งสติกเกอร์และกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ร่วมลุ้นรับรางวัลภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีผ่านทาง http://www.thairath.co.th/pages/2016/memostick และหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับประจำวันที่ 24 และ 25 มิถุนายน 2560
9. ของรางวัลมีจำนวนทั้งสิ้น 70 รางวัล ประกอบด้วย
- รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำทองคำ 1 บาท มูลค่า 21,030 บาท จำนวน 25 รางวัล รวมมูลค่า 525,750 บาท

- รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำน้ำหนัก 2 สลึง มูลค่า 10,545 บาท จำนวน 45 รางวัล รวมมูลค่า 474,525 บาท รวมของรางวัลจำนวน 70 รางวัล มูลค่าทั้งสิ้น 1,000,275 บาท (หนึ่งล้านสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) (ไม่รวม Vat)

หมายเหตุ : ราคาทองคำ ณ วันที่ 12 เมษายน 2560


10. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสิทธ์ิได้รับรางวัล 1 รางวัลเท่านั้น และสำหรับมูลค่าของรางวัลตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวน 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป.101/2544 ทั้งนี้ ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ

11. พนักงาน และครอบครัวในเครือไทยรัฐกรุ๊ปไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมในรายการนี้
12. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement