รับโชคกับไทยรัฐ ลุ้นของขวัญจากใจ!! สำหรับแฟนไทยรัฐแห่งปี!! - กิจกรรม -
วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รับโชคกับไทยรัฐ ลุ้นของขวัญจากใจ!! สำหรับแฟนไทยรัฐแห่งปี!!

โดย ไทยรัฐออนไลน์ 15 พ.ย. 2559 14:29

รับโชคกับไทยรัฐ ลุ้นของขวัญจากใจ!! สำหรับแฟนไทยรัฐแห่งปี!!

เพียงหยิบหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ “ฉบับกรอบ 6 ดาว” และมองหาสติกเกอร์บนหน้า 1 ในวันที่ 17,19 และ 23 พฤศจิกายน 2559

*เฉพาะจังหวัดกรุงเทพมหานคร, สมุทรปราการ, นนทบุรี และ ปทุมธานีเท่านั้น

พร้อมกรอกข้อมูลบนสติกเกอร์ให้ครบถ้วน


ลุ้นรับฟรี !
- สร้อยคอทองคำ หนัก 2 สลึง
  จำนวน 30 รางวัล   มูลค่ารวม 319,350 บาท
- สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง
  จำนวน 120 รางวัล มูลค่ารวม 641,100 บาท

กติกา และเงื่อนไขการรับรางวัล

1.ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถส่งข้อมูลมาตามช่องทางดังต่อไปนี้

ช่องทางที่ 1 กรอกข้อมูลลงบนสติกเกอร์ใส่ซองติดแสตมป์ส่งมาที่ บริษัท วัชรพล จำกัด (นสพ.ไทยรัฐ) เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 และวงเล็บมุมซองว่า “รับโชคกับไทยรัฐ”

ช่องทางที่ 2 กรอกข้อมูลโดยมีหมายเลขฉบับ นสพ. ผ่านระบบออนไลน์ที http://newspaper.thairath.co.th/memostick หรือที่Link QR Code

2. ทางบริษัทฯ จะนำข้อมูลที่ผู้ร่วมกิจกรรมส่งเข้ามายังบริษัทฯ ด้วยวิธีทางจดหมายนั้น ทางบริษัทฯ จะนำสติก เกอร์ที่อยู่ในซองจดหมายมาทำการเปิด และนำข้อมูลที่ผู้ร่วมกิจกรรมกรอกมาคีย์ลงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อ จัดเก็บข้อมูลในแต่ละรายชื่อ เมื่อบริษัทฯ ทำการจัดเก็บข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์ครบหมดแล้ว จะนำ ข้อมูลรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมทั้ง 2 ส่วนมารวมกัน เพื่อทำการพิมพ์ชื่อ ชื่อสกุล ลงบนกระดาษตัดเป็นชิ้นส่วน เพื่อนำมารวมจับรางวัลหาผู้โชคดีต่อไป โดย 1 รายชื่อถือเป็น 1 สิทธิเท่านั้น

3. สำหรับผู้ที่กรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์จะต้องมีสติกเกอร์ร่วมกิจกรรมมายืนยันในกรณีที่ได้รับรางวัล

4. ขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลกับผู้ร่วมกิจกรรมที่กรอกข้อมูลครบถ้วน และถูกต้องเท่านั้น

5. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องมีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี และปทุมธานี เท่านั้น และผู้ที่ได้รับรางวัลสามารถมีหลักฐานยืนยันได้ว่าเป็นผู้ที่พักอาศัยอยู่ในเขตดังกล่าว

6. กิจกรรมนี้เฉพาะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกรอบ 6 ดาวในรอบเช้า ที่จำหน่ายในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรีและปทุมธานีเท่านั้น

7. ผู้รับรางวัลต้องมาติดต่อรับรางวัลภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศผล หากไม่มารับรางวัลภายในกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และจะมอบรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรสาธารณกุศลหรือหน่วยงานราชการเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป

8. จับรางวัล ณ บริษัท วัชรพล จำกัด อาคาร 12 ชั้น 10 เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ระยะเวลาการร่วมกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต โดยมีการจับรางวัลเพียง 1 ครั้งเท่านั้น ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 16.00 น. หมดเขตการส่งสติกเกอร์และกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ร่วมลุ้นรับ รางวัลภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีผ่านทาง http://www.thairath.co.th/ pages/2016/memostick และหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2559

9. ของรางวัลมีจำนวนทั้งสิ้น 150 รางวัล ประกอบด้วยรางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำน้ำหนัก 2 สลึง มูลค่า 10,645 บาท จำนวน 30 รางวัล รวมมูลค่า 319,350 บาท รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำทองคำ 1 สลึง มูลค่า 5,342 บาท จำนวน 120 รางวัล รวมมูลค่า 641,100 บาท รวมของรางวัลจำนวน 150 รางวัล มูลค่าทั้งสิ้น 960,450 บาท (เก้าแสนหกหมื่นสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) (ไม่รวม Vat)หมายเหตุ : ราคาทองคำ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2559

10. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสิทธ์ิได้รับรางวัล 1 รางวัลเท่านั้น และสำหรับมูลค่าของรางวัลตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวน 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป.101/2544 ทั้งนี้ของรางวัลที่ได้รับไม่ สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ

11. พนักงาน และครอบครัวในเครือไทยรัฐกรุ๊ปไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมในรายการนี้

12. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement